LB.Counter
CÔNG AN HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤrss
Những điều cần biết về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017
Thời gian: 22/03/2017 - 22:25
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2017
Thời gian: 16/11/2016 - 16:25
Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được phong hàm Trung uý
Thời gian: 03/07/2014 - 10:38
Sáng 10-11, Quốc hội họp riêng tại tổ thảo luận dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi. Trước đó, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật.
Thông báo tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2014
Thời gian: 11/12/2013 - 16:12
Năm 2014, thành phố Hải Phòng được tuyển chọn 355 công dân phục vụ có thời hạn trong CAND (đợt 1 gọi tuyển 185 công dân sẽ nhập ngũ vào tháng 2-2014, đợt 2 gọi tuyển 170 ...
6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND
TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

 Đối với tự mình phải
CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH
 Đối với đồng sự phải
THÂN ÁI, GIÚP ĐỠ
 Đối với chính phủ phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH
 Đối với nhân dân phải
KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP
 Đối với công việc phải
TẬN TỤY
 Đối với địch phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO

 Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.


Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Liên kết website