LB.Counter
Thứ sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Hoạt động của CATP
Vì an ninh Tổ quốc
Cải cách hành chính
An toàn giao thông
Gương người tốt việc tốt
Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Tuyển sinh, tuyển dụng
Trang chủ
Giới thiệu
Quyết định truy nã
Tin hoạt động của CATP
Quyết định đình nã
Tìm chủ sở hữu
Tìm tung tích nạn nhân
Dịch vụ công
Tin An ninh trật tự
Thông báo
Tuyên truyền pháp luật
Hỗ trợ doanh nghiệp
CÔNG AN HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤrss
Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc: Xây dựng mới 58 mô hình
08/12/2018 - 10:33
Năm 2018, tập thể CBCS Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc-CATP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành tốt vai trò tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 799 thành phố, Giám đốc CATP trong việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản có liên quan đến công tác xây dụng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó góp phần đưa phong trào thực sự bám sát thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT, hướng vào những công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm, tạo sức lan tỏa lớn.
  

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huớng dẫn
phường Nam Sơn triển khai mô hình "Camera an ninh"


Đáng chú ý, trong năm qua, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huớng dẫn các đơn vị, địa phương duy trì hoạt động 335 mô hình, xây dựng mới 58 mô hình phong trào bảo vệ ANTQ, nhiều mô hình điểm được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, thông báo các tỉnh thành phố trong cả nưóc nghiên cún, vận dụng thực hiện...
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND
 TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

 Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH
 Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ
 Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH
 Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP
 Đối với công việc, phải
TẬN TỤY
 Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO
  
Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...