LB.Counter
Liên kết website
   
Thủ tục hành chính
Tiêu đề :
Lĩnh vực :
select
Đơn vị thực hiện:
select
Tìm kiếm
STTTiêu đềLĩnh vựcĐơn vị thực hiện
1Thủ tục hành chính cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiêpLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
2Thủ tục hành chính cấp, thu hồi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụngLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
3Thủ tục hành chính cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụngLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
4Thủ tục hành chính sửa chữa công cụ hỗ trợLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
5Thủ tục hành chính cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
6Thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
7Thủ tục hành chính cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
8Thủ tục hành chính cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
9Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợLĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...