LB.Counter
Liên kết website
   
Thủ tục hành chính
Tiêu đề :
Lĩnh vực :
select
Đơn vị thực hiện:
select
Tìm kiếm
STTTiêu đềLĩnh vựcĐơn vị thực hiện
1Đăng ký thường trú tại Công an cấp Quận, HuyệnĐăng ký, quản lý cư trúCông an Quận, Huyện
2Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp Quận, HuyệnĐăng ký, quản lý cư trúCông an Quận, Huyện
3Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp Quận, HuyệnĐăng ký, quản lý cư trúCông an Quận, Huyện
4Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp Quận, HuyệnĐăng ký, quản lý cư trúCông an Quận, Huyện
5Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyệnĐăng ký, quản lý cư trúCông an Quận, Huyện
6Xoá đăng ký thường trú tại Công an cấp Quận, HuyệnĐăng ký, quản lý cư trúCông an Quận, Huyện
7Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp Quận,HuyệnĐăng ký, quản lý cư trúCông an Quận, Huyện
8Thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
9Điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
10Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
11Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
12Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
13Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
14Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
15Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
16Cấp lại sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
17Xoá đăng ký thường trú tại Công an xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
18Cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an xãĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
19Đăng ký thường trú tại Công an xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
20Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
21Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
22Đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấnĐăng ký, quản lý cư trúCông an phường, xã, thị trấn
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...