LB.Counter
Liên kết website
   
Thủ tục hành chính
Tiêu đề :
Lĩnh vực :
select
Đơn vị thực hiện:
select
Tìm kiếm
STTTiêu đềLĩnh vựcĐơn vị thực hiện
1Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dânCấp thẻ Căn cước công dânCông an Quận, Huyện
2Đổi thẻ Căn cước công dânCấp thẻ Căn cước công dânCông an Quận, Huyện
3Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânCông an Quận, Huyện
4Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânCông an Quận, Huyện
5Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dânCấp thẻ Căn cước công dânPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
6Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
7Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
8Đổi thẻ Căn cước công dânCấp thẻ Căn cước công dânPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
9Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
10Cấp lại thẻ Căn cước công dânCấp thẻ Căn cước công dânPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
11Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânPhòng cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
12Cấp lại thẻ Căn cước công dânCấp thẻ Căn cước công dânCông an Quận, Huyện
13Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânCông an Quận, Huyện
14Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưCấp thẻ Căn cước công dânCông an Quận, Huyện
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...