"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP: Phát hiện, xử lý 44 vụ vi phạm thông qua quản lý cư trú

Cập nhật: 27/06/2019 10:34

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH các cấp đã giải quyết tổng số 33.253 hồ sơ liên quan đăng ký thường trú, tương ứng với 11.668 hộ và 63.194 nhân khẩu. Đối với công tác đăng ký tạm trú, lực lượng đã tiếp nhận và giải quyết 235 hồ sơ, cấp 235 sổ tạm trú bằng 498 nhân khẩu; đã tiếp nhận lưu trú với hơn 360.000 trường hợp và khai báo tạm vắng cho hơn 8.300 trường hợp.

CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố và Công an quận Hồng Bàng đến thu thập thông tin cấp căn cước công dân cho người già, người khuyết tật trên địa bàn quận Hồng Bàng

Đáng chú ý, thông qua công tác đăng ký, quản lý cư trú, lức lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố đã chủ động làm tốt việc phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã tổ chưc hơn 197.000 lượt kiểm tra cư trú, trong đó kiểm tra hơn 184.000 hộ gia đình, hơn 11.500 cơ sở cho thuê lưu trú và hơn 1,400 cơ sở khác. Qua kiểm tra, lục lượng Công an đã phát hiện 44 vụ với 44 đối tượng vi phạm, trong đó xử lý cảnh cáo 2 vụ và xử phạt vi phạm hành chính 42 vụ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 3499281
Trực tuyến: ...