"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thanh tra CATP : Trao đổi nghiệp vụ giải quyết khiếu nại – tố cáo trong CAND

Cập nhật: 03/07/2019 11:06

Sáng ngày 3-7, Thanh tra Công an thành phố tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ, xử lý đơn khiếu nại – tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND.

Trung tá Đinh Trọng Chiềm, Chánh Thanh tra CATP khai mạc tại hội nghị

Thời gian qua, lực lượng làm công tác thanh tra trong CATP Hải Phòng đã làm tốt công tác tham mưu giúp Giám đốc CATP và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các mặt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói chung, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nói riêng. Qua đó đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ làm công tác thanh tra Công an các đơn vị, địa phương đối với lĩnh vực thanh tra đã được nâng lên một bước, việc giải quyết được chỉ đạo thực hiện khẩn trương, đúng pháp luật, kết luận chính xác, khách quan, góp phần ổn định nội bộ….

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được phổ biến, giới thiệu những nội dung mới của Luật tố cáo năm 2018 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; đồng thời cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tiếp nhận, phân loại, rà soát, xác định thẩm quyền giải quyết và nội dung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 3298712
Trực tuyến: ...