"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đổi thẻ Căn cước công dân

Cập nhật: 08/05/2019 14:03
Thủ tục Đổi thẻ Căn cước công dân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
Bước 2:
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ:
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thu lại thẻ Căn cước công dân.
Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.
Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, thu lệ phí theo quy định, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.
Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.
Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai căn cước công dân.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
Bước 3: Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết); nơi trả kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an thành phố Hải Phòng số 1 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng hoặc cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ: 
a) Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 
b) Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).
c) Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin (nếu có).
d) Thẻ Căn cước công dân cần đổi.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Theo quy định của Luật Căn cước công dân (không quá 07 ngày làm việc).

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an cấp huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ Căn cuớc công dân
Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính là 50.000 đồng, trừ các trường hợp sau: 
1. Các trường hợp miễn lệ phí: 
- Đổi thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới, các huyện đảo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có kinh tế đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.
- Đổi thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí: 
- Đổi thẻ CCCD theo quy định tại điều 21 và điểm a khoản 3 điều 32 Luật CCCD.
- Đổi thẻ CCCD khi có sai sót thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý thẻ CCCD.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai + Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01);
+ Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

 

+ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật Căn cước công dân;
+ Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đối, cấp lại thẻ Căn cước công dân;
+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
+ Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.
+ Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.