"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Cập nhật: 08/05/2019 08:47
Thủ tục

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy tờ của chủ xe, hướng dẫn chủ xe viết Giấy khai đăng ký xe theo quy định.
+ Kiểm tra thực tế xe: trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế của xe gồm: nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật khác.
+ Cà số máy, số khung dán vào giấy khai đăng ký xe; ký đè lên bản cà số máy, số khung dán trên giấy khai đăng ký xe. Trường hợp xe được cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không có số máy, số khung thì lấy số VIN thay thế cho số khung (chụp ảnh số VIN thay thế cho bản cà số khung), đóng số máy theo biển số (sau khi được cấp biển số theo hình thức bấm ngẫu nhiên).
+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ xe. 
Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ sẽ hướng dẫn cụ thể một lần vào mặt sau giấy khai đăng ký xe để chủ xe bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Nếu hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thì thực hiện nghiệp vụ đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên;cấp giấy hẹn cho chủ xe, trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe; thu lệ phí đăng ký xe; trả biển số xe.
Bước 3: Căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn, đến bộ phận đăng ký xe để nhận kết quả.
 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm
- Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư 15/2014/TT-BCA);
- Giấy tờ của chủ xe (Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA);
- Chứng từ lệ phí trước bạ xe (xe được miễn lệ phí trước bạ thì chỉ cần tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế).
- Hồ sơ gốc của xe đựng trong túi hồ sơ có đóng dấu giáp lai của đơn vị chuyển hồ sơ đi; giấy chứng nhận đăng ký xe đã cắt góc; phiếu sang tên di chuyển; giấy khai sang tên di chuyển; chứng từ chuyển nhượng quyền sở hữu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương được điều chuyển, mua, cho, tặng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các q uận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.
Lệ phí Thu theo quy định của Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể:
- Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao hơn): 50.000 đồng.
- Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số xe máy: 30.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư 15/2014/TT-BCA)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.