"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Cập nhật: 08/05/2019 08:44
Thủ tục Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đăng ký xe; Kiểm tra thực tế xe (đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn, xe quảng cáo); Thu lại chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi lại chứng nhận đăng ký xe), biển số xe (trường hợp đổi lại biển số xe); kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của xe.
Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thì cán bộ thực hiện tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, lựa chọn đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số; cấp giấy hẹn cho chủ xe, trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.
- Trường hợp nếu biển 3, 4 số phải đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số thì cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe; thu lệ phí và trả biển số xe (trừ trường hợp cần chờ sản xuất biển số thì hẹn tối đa 7 ngày).
- Bước 3: Căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn, đến bộ phận đăng ký xe để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các q uận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định)..
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm
- Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư 15/2014/TT-BCA);
- Giấy tờ của chủ xe (Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA);
- Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe: thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện - Xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe.
- Các trường hợp phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe: Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc chủ xe tự nguyện đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư 15/2014/TT-BCA.
- Các trường hợp phải đổi lại biển số xe: Biển số bị mờ, gẫy, hỏng.
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp lại biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.
Lệ phí Biểu mức thu theo khu vực I, II, III đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới, Ban hành kèm theo Thông tư 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư 15/2014/TT-BCA)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.