"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cập nhật: 08/05/2019 13:57
Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân điền thông tin yêu cầu vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện, trong Tờ khai Căn cước công dân.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
Bước 3: Thời gian trả “Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân” như thời gian ghi trên giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01); 
b) Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02).
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Như thời gian trả thẻ Căn cước công dân.

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cấp Chứng minh nhân dân (9 số) có yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân.
Cơ quan thực hiện Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội- CATP Hải Phòng.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.
Lệ phí Không thu lệ phí.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01);
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; 
+ Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.