"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Cập nhật: 08/05/2019 09:18

Thủ tục

Thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại đăng ký, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Đội Quản lý xe) Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hải Phòng.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đăng ký xe; Kiểm tra thực tế xe (đối với xe cải tạo, thay đổi màu sơn, xe quảng cáo); Thu lại chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi lại chứng nhận đăng ký xe), biển số xe (trường hợp đổi lại biển số xe); kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của xe.
Nếu hồ sơ đăng ký xe chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hồ sơ đăng ký xe đầy đủ theo quy định thì cán bộ thực hiện tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, lựa chọn đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký, biển số; cấp giấy hẹn cho chủ xe, trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.
- Trường hợp nếu biển 3, 4 số phải đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số thì cấp biển số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe; thu lệ phí và trả biển số xe (trừ trường hợp cần chờ sản xuất biển số thì hẹn tối đa 7 ngày).
- Bước 3: Căn cứ ngày ghi trong giấy hẹn, đến bộ phận đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hải Phòng nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt CATP Hải Phòng. Địa chỉ: số 14 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thành phần số lượng hồ sơ

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm
- Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư 15/2014/TT-BCA);
- Giấy tờ của chủ xe (Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA);
- Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe: thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (xe đã đăng ký tại Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – CATP Hải Phòng):
- Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc; xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên hoặc xe có quyết định tịch thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, kể cả xe quân đội làm kinh tế có trụ sở hoặc cư trú trên địa bàn thành phố.
- Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài và tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú trên địa bàn thành phố.
- Các trường hợp phải đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe: Xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn; gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn; giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát hoặc xe thuộc tài sản chung của hai vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng hoặc thay đổi các thông tin của chủ xe hoặc chủ xe tự nguyện đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Thông tư 15/2014/TT-BCA.
- Các trường hợp phải đổi lại biển số xe: Biển số bị mờ, gẫy, hỏng.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt CATP Hải Phòng. Địa chỉ: số 14 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp lại biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Lệ phí

Thu theo quy định của Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể:
- Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số (trường hợp biển 3, 4 số đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển): 
+ Ô tô: 150.000đ. 
+ Sơ mi rơ moóc, rơ moóc đăng ký rời là 100.000đ.
+ Xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao): 50.000 đồng.
- Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số: 30.000đ.
- Cấp lại biển số: 100.000đ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.