"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh

Cập nhật: 08/05/2019 14:20
hủ tục Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2- Các cơ sở sau đây đến nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Công an xã, thị trấn.
Đội kiểm tra chống buôn lậu của Hải quan, Hải quan cửa khẩu.
Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.
Đội tuần tra kiểm soát của Kiểm lâm.
Ban, Đội bảo vệ chuyên trách của một số cơ quan, tổ chức nhà nước.
Ban Bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở phường xã.
Trường, Trung tâm huấn luyện tập võ thuật và thể thao của Nhà nước.
An ninh Hàng không.
Đội thi hành án.
Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng được sử dụng súng bắn đinh. 
Lực lượng Bảo vệ chuyên trách Ngân hàng thương mại cổ phần, các tổ chức tín dụng được thành lập theo quy định tại Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
Bước 3- Tổ chức có đề nghị cấp lại giấy phép công cụ hỗ trợ đến trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nhận cấp lại giấy phép công cụ hỗ trợ. Người đến nhận kết quả phải mang theo biên nhận và giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì làm thủ tục viết giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy giấy phép công cụ hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng bảo vệ; Công an xã, Công an viên, bảo vệ dân phố..., bao gồm:
Văn bản của tổ chức đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ;
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Bản sao giấy chứng minh nhân dân;
Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;
Công văn giải trình rõ lý do việc mất giấy phép công cụ hỗ trợ;
Giấy phép sử dụng đã hết hạn.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ-
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương-
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (mẫu VK5) 

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày nếu nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng cảnh sát QLHC trật tự xã hội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép
Lệ phí Lệ phí cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 3.000 đồng/giấy phép
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
+ Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA (C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ công an về ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.
+ Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
+ Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
+ Công văn số 2710/C11(C13) ngày 17/6/2008 của Tổng cục Cảnh sát về việc trang bị công cụ hỗ trợ.