"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc khen thưởng phòng Cảnh sát môi trường

Cập nhật: 19/06/2019 12:32