"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP tặng quà thân nhân liệt sỹ Lê Văn Sáu

Cập nhật: 19/08/2020 15:41