"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giám đốc CATP dự Lễ công bố quyết định về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại CAH Thủy Nguyên

Cập nhật: 24/05/2019 17:18