"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phát động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an thành phố Hải Phòng

Cập nhật: 24/05/2019 17:04