"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt: Quán triệt Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dâ

Cập nhật: 02/07/2019 11:12