"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tá Lê Trung Sơn - PGĐ chúc mừng Trường Đại học Hàng Hải nhân dịp 20.11

Cập nhật: 19/11/2019 09:52