"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng BCA trao Cờ thi đua của Bộ Công an

Cập nhật: 01/01/2021 14:42