"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng BCA trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công

Cập nhật: 01/01/2021 14:41