"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

hủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 01/01/2021 14:42