"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01/2020

Cập nhật: 03/02/2020 09:10

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01 năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/01/2020) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.300 vụ, làm chết 591 người, bị thương 968 người. So với tháng 12/2019, giảm 462 vụ (-26,22%); giảm 64 người chết (-9,77%); giảm 514 người bị thương (-34,68%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01/2020.

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01/2020.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 358.803 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 253,69 tỷ đồng; tạm giữ 59.764 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 12/2019, tăng cả 3 tiêu chí: tăng 10.554 vụ (+3,03%), số tiền phạt thu được tăng 52,76 tỷ đồng (+26,26%), tăng 8.208 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+15,92%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 222 vụ cháy, làm chết 05 người, bị thương 11 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 70,01 tỷ đồng. So với tháng 12/2019, giảm 81 vụ (-26,73%), giảm 11 người chết, tăng 03 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 187,97 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 02 người chết và 11 người bị thương. So với tháng 12/2019, giảm cả về số vụ và số người chết, tăng 05 người bị thương.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8293957
Trực tuyến: ...