"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Kiểm tra công tác PCCC, CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư

Cập nhật: 04/07/2019 11:00

Thực hiện kế hoạch Kế hoạch số 875/KH-PC07 ngày 09/5/2019 về việc kiểm tra công tác PCCC, CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng có nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng, từ 08h30' ngày 04/7/2019, Phòng PCCC và CNCH thành lập Đoàn kiểm tra do Thượng tá Trần Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC, CNCH tại công ty TNHH hoá chất PTN tại số 1, đường Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Đoàn công tác kiến nghị đơn vị cần bảo dưỡng, thay thế các cuộn vòi chữa cháy đã bị bục, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trang bị bổ sung trang phục, phương tiện cho Đội PCCC cơ sở theo quy định

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656234
Trực tuyến: ...