"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Lãnh đạo thành phố khen thưởng CATP bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 44 bánh heroin

Cập nhật: 08/12/2019 14:25