"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Số điện thoại đường dây nóng

Cập nhật: 07/08/2019 16:41

Điện thoại tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an: 081 8131131

Đường dây nóng Bộ Công an tiếp nhận phản ánh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an: 069.2326.555

Số điện thoại tiếp dân: 0692785973

STT Đơn vị Số điện thoại trực ban
1 Cảnh sát Trật tự và phản ứng nhanh 113
2 Số điện thoại báo cháy và cứu hộ, cứu nạn 114
3 Số điện thoại tố giác tội phạm 0225.3.666.666
4 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 0692785831
5 Phòng Cảnh sát hình sự 0692785874
6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý 0692785400
7 Phòng Cảnh sát kinh tế 0692785860
8 Phòng Cảnh sát môi trường 0692785248
9 Tiếp dân Thanh tra Công an thành phố 0692785973
10 Trực ban Công an thành phố 0692786112
11 Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt 0692785827
12 Phòng Cảnh sát đường thuỷ 0225.3.838102
13

Phòng An ninh mạng

069.278.5415

 

Công an quận Hồng Bàng

Công an P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng

0692785819

0225.3.745055

  Công an P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng 0225.3.838856
  Công an P. Phan Bội Châu, Q. Hồng Bàng 0225.3.839031
  Công an P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng 0225.3.842149
  Công an P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng 0225.3.525224
  Công an P. Trại Chuối, Q. Hồng Bàng 0225.3.536257
  Công an P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng 0225.3.540125
  Công an P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng 0225.3.850670
  Công an P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng 0225.3.850103
14 Công an quận Ngô Quyền 0692785821
  Công an P. Cầu Đất, Q. Ngô Quyền 0225.3.847993
  Công an P. Cầu Tre, Q. Ngô Quyền 0225.3.564529
  Công an P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền 0225.3.731173
  Công an P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền 0225.3.720316
  Công an P. Đồng Quốc Bình, Q. Ngô Quyền 0225.3.729251
  Công an P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền 0225.3.760555
  Công an P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền 0225.3.836459
  Công an P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền 0225.3.836528
  Công an P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền 0225.3.650597
  Công an P. Lạch Tray, Q. Ngô Quyền 0225.3.847911
  Công an P. Lê Lợi, Q. Ngô Quyền 0225.3.846661
  Công an P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền 0225.3.751554
15 Công an quận Lê Chân 0692785940
  Công an P. An Dương, Q. Lê Chân 0225.3.858445
  Công an P. An Biên, Q. Lê Chân 0225.3.712525
  Công an P. Cát Dài, Q. Lê Chân 0225.3.700437
  Công an P. Dư Hàng, Q. Lê Chân 0225.3.849026
  Công an P. Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân 0225.3.764814
  Công an P. Đông Hải, Q. Lê Chân 0225.3.940962
  Công an P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân 0225.3.620906
  Công an P. Hồ Nam, Q. Lê Chân 0225.3.701129
  Công an P. Lam Sơn, Q. Lê Chân 0225.3.835713
  Công an P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân 0225.3.857455
  Công an P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân 0225.3.856320
  Công an P. Trại Cau, Q. Lê Chân 0225.3.846898
  Cng an P. Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân 0225.3.858120
  Công an P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân 0225.3.742718
  Công an P. Kênh Dương, Q. Lê Chân 0225.3.621372
16 Công an quận Hải An 0692785373
  Đồn Công an Đình Vũ 0225.3.379503
  Công an P. Cát Bi, Q. Hải An 0225.3.728317
  Công an P. Đằng Lâm, Q. Hải An 0225.3.625084
  Công an P. Thành Tô, Q. Hải An 0225.3.558446
  Công an P. Đằng Hải, Q. Hải An 0225.3.744480
  Công an P. Đông Hải 1, Q. Hải An 0225.3.979872
  Công an P. Đông Hải 2, Q. Hải An 0225.3.978253
  Công an P. Nam Hải, Q. Hải An 0225.3.976400
  Công an P. Tràng Cát, Q. Hải An 0225.3.976740
17 Công an quận Kiến An 0225.3.876221
  Công an P. Phù Liễn, Q. Kiến An 0225.3.876335
  Công an P. Tràng Minh, Q. Kiến An 0225.3.876018
  Công an P. Quán Trữ, Q. Kiến An 0225.3.876381
  Công an P. Văn Đẩu, Q. Kiến An 0225.3.876017
  Công an P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An 0225.3.876505
  Công an P. Bắc Sơn, Q. Kiến An 0225.3.876312
  Công an P. Nam Sơn, Q. Kiến An 0225.3.876016
  Công an P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An 0225.3.876236
  Công an P. Đồng Hoà, Q. Kiến An 0225.3.876015
  Công an P. Lãm Hà, Q. Kiến An 0225.3.667132
18 Công an quận Đồ Sơn 0225.3.861396
  Công an P. Vạn Hương, Q. Đồ Sơn 0225.3.861374
  Công an P. Hải Sơn, Q. Đồ Sơn 0225.3.861372
  Công an P. Ngọc Xuyên, Q. Đồ Sơn 0225.3.861371
  Công an P. Bàng La, Q. Đồ Sơn 0225.3.662878
  Công an P. Minh Đức, Q. Đồ Sơn 0225.3.561019
  Công an P. Hợp Đức, Q. Đồ Sơn 0982.281.078
19 Công an quận Dương Kinh 0225.3.880672
  Công an P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh 0225.3.880661
  Công an P. Đa Phúc, Q. Dương Kinh 0225.3.925129
  Công an P. Hải Thành, Q. Dương Kinh 0225.3.880660
  Công an P. Hoà Nghĩa, Q. Dương Kinh 0225.3.926003
  Công an P. Hưng Đạo, Q. Dương Kinh 0225.3.925128
  Công an P. Tân Thành, Q. Dương Kinh 0225.3.816727
20 Công an huyện An Dương 0225.3.871801
  Công an Thị trấn An Dương, H. An Dương 0225.3.871512
  Đồn CA KCN Nomura 0255.3.850039
  Đồn CA KCN Tràng Duệ 0225.6.503919
  Công an xã An Hòa 0255.3.830428
  Công an xã An Hưng 0255.3.830163
  Công an xã Hồng Thái 0255.3.830224
  Công an xã Quốc Tuấn 0255.3.830157
  Công an xã An Đồng 0255.3.830325
  Công an xã Bắc Sơn 0255.8.871268
  Công an xã Hồng Phong 0225.8.830390
  Công an xã An Hồng 0225.8.830325
   Công an xã Đồng Thái 0225.8.830297
   Công an xã Lê Thiện 0225.8.830445
  Công an xã Đại Bản 0225.8.830459
  Công an xã Lê Lợi 0225.8.830167
  Công an xã Đặng Cương 0225.8.830174
  Công an xã Tân Tiến 0225.8.832634
  Công an xã Nam Sơn 0225.8.830165
21 Công an huyện An Lão 0225.3.872231
  Công an Thị trấn An Lão, H. An Lão 0225.3.872296
  Công an Thị trấn Trường Sơn, H. An Lão 0225.3.891086
  Công an xã Trường Thọ 0225.8.831624
  Công an xã Trường Thành 0225.8.831720
  Công an xã Bát Trang 0225.8.831637
  Công an xã Quang Hưng 0225.8.831873
   Công an xã Quang Trung 0225.8.831772
  Công an xã Quốc Tuấn 0225.8.831867
  Công an xã Chiến Thắng 0225.8.831750
  Công an xã Mỹ Đức 0225.8.831672
  Công an xã Tân Viên 0225.8.831571
  Công an xã Thái Sơn 0225.8.831671
  Công an xã An Thái 0225.8.831572
  Công an xã An Tiến 0225.8.831630
  Công an xã An Thọ 0225.8.831651
  Công an xã An Thắng 0225.8.831721
  Công an xã Tân Dân 0225.8.831917
22 Công an huyện Tiên Lãng 0225.3.883109
  Công an Thị trấn Tiên Lãng, H. Tiên Lãng 0225.3.883311
  Công an xã Hùng Thắng 0225.8.831807
  Công an xã Đông Hưng 0225.8.832501
  Công an xã Đại Thắng 0225.8.832063
  Công an xã Tiên Cường 0225.8.832931
  Công an xã Tự Cường 0225.8.832351
  Công an xã Quyết Tiến 0225.8.832708
  Công an xã Tiên Thanh 0225.8.832587
  Công an xã Khởi Nghĩa 0225.8.832703
  Công an xã Cấp Tiến 0225.8.832037
  Công an xã Kiến Thiết 0225.8.832057
  Công an xã Đoàn Lập 0225.8.832937
  Công an xã Bạch Đằng 0225.8.832954
  Công an xã Quang Phục 0225.8.832873
  Công an xã Toàn Thắng 0225.8.832817
  Công an xã Tiên Minh 0225.8.832864
  Công an xã Tiên Thắng 0225.8.832761
  Công an xã Bắc Hưng 0225.8.832804
  Công an xã Nam Hưng 0225.8.832503
  Công an xã Tây Hưng 0225.8.832517
  Công an xã Vinh Quang 0225.8.832607
23 Công an huyện Bạch Long Vỹ 0225.3.889382
24 Công an huyện Cát Hải 0225.3.888240
  Công an Thị trấn Cát Bà, H. Cát Hải 0225.3.888230
  Công an Thị trấn Cát Hải, H. Cát Hải 0225.3.886834
  Đội CA phụ trách xã 0225.3.887026
  Công an xã Xuân Đám 0225.8.831510
  Công an xã Hiền Hào 0225.8.831851
  Công an xã Phù Long 0225.8.831473
  Công an xã Gia Luận 0225.8.831542
  Công an xã Việt Hải 0225.8.831591
  Công an xã Văn Phong 0225.8.831457
  Công an xã Đồng Bài 0225.8.831752
  Công an xã Trân Châu 0225.8.831904
  Công an xã Nghĩa Lộ 0225.8.831463
  Công an xã Hoàng Châu 0225.8.831924
25 Công an huyện Thủy Nguyên 0225.3.874170
  Công an Thị trấn Núi Đèo, H. Thủy Nguyên 0225.3.874151
  Công an Thị trấn Minh Đức, H. Thủy Nguyên 0225.3.875231
  Đội CA phụ trách xã, H. Thủy Nguyên 0225.3.973098
  Công an xã Ngũ Lão 0225.8.831514
  Công an xã Phả Lễ 0225.8.831791
  Công an xã Hợp Thành 0225.8.830173
  Công an xã Gia Minh 0225.8.831784
  Công an xã Lâm Động 0225.8.831840
  Công an xã Lại Xuân 0225.8.830547
  Công an xã Kỳ Sơn 0225.8.830147
  Công an xã An Sơn 0225.8.830734
  Công an xã Quang Thanh 0225.8.830172
  Công an xã Chính Mĩ 0225.8.831424
  Công an xã Phù Ninh 0225.8.830140
  Công an xã Kiền Bái 0225.8.831454
  Công an xã Thiên Hương 0225.8.830841
  Công an xã Hoa Động 0225.8.830754
  Công an xã Đông Sơn 0225.8.830914
   Công an xã Thủy Sơn 0225.8.831504
  Công an xã Gia Đức 0225.8.831854
  Công an xã Mỹ Đồng 0225.8.830597
  Công an xã Hoàng Động 0225.8.830913
  Công an xã Hòa Bình 0225.8.831524
  Công an xã Kênh Giang 0225.8.830541
  Công an xã Lưu Kiếm 0225.8.831541
  Công an xã Liên Khê 0225.8.831746
  Công an xã Minh Tân 0225.8.831748
  Công an xã Lưu Kỳ 0225.8.831534
  Công an xã Thủy Đường 0225.8.831474
  Công an xã Tân Dương 0225.8.830674
  Công an xã Dương Quan 0225.8.831487
  Công an xã An Lư 0225.8.831814
  Công an xã Trung Hà 0225.8.831842
  Công an xã Lập Lễ 0225.8.831724
  Công an xã Thủy Triều 0225.8.831530
  Công an xã Cao Nhân 0225.8.831824
  Công an xã Phục Lễ 0225.8.831641
  Công an xã Tam Hưng 0225.8.831094
26 Công an huyện Kiến Thụy 0225.3.881222
  Công an Thị trấn Núi Đối, H. Kiến Thụy 0225.3.881339
  Đội CA phụ trách xã H. Kiến Thụy 0225.3.881436
  Công an xã Tú Sơn 0225.8.832670
  Công an xã Thanh Sơn 0225.8.832140
  Công an xã Thụy Hương 0225.8.830741
  Công an xã Minh Tân 0225.8.830623
  Công an xã Tân Phong 0225.8.830546
  Công an xã Hữu Bằng 0225.8.830443
  Công an xã Thuận Thiên 0225.8.830304
  Công an xã Ngũ Phúc 0225.8.830542
  Công an xã Du Lễ 0225.8.832530
  Công an xã Kiến Quốc 0225.8.830458
  Công an xã Tân Trào 0225.8.830530
  Công an xã Ngũ Đoan 0225.8.830442
  Công an xã Đại Hà 0225.8.830581
  Công an xã Đại Hợp 0225.8.831610
  Công an xã Đoàn Xá 0225.8.832401
  Công an xã Đông Phương 0225.8.830623
  Công an xã Đại Đồng 0225.8.830604
27 Công an huyện Vĩnh Bảo 0225.3.884271
  Công an Thị trấn Vĩnh Bảo, H. Vĩnh Bảo 0225.3.884507
  Đội CA phụ trách xã H. Vĩnh Bảo 0225.3.885606
  Công an xã Tam Cường 0225.8.831417
  Công an xã Vĩnh An 0225.8.831452
  Công an xã Vinh Quang 0225.8.831271
  Công an xã Tân Liên 0225.8.831341
  Công an xã Lý Học 0225.8.831434
  Công an xã Hòa Bình 0225.8.831406
  Công an xã Tam Đa 0225.8.831324
  Công an xã Dũng Tiến 0225.8.831954
  Công an xã Hiệp Hòa 0225.8.831921
  Công an xã Giang Biên 0225.8.831451
  Công an xã Trấn Dương 0225.8.831410
  Công an xã Đồng Minh 0225.8.831244
  Công an xã Liên Am 0225.8.831987
  Công an xã Tân Hưng 0225.8.831374
  Công an xã Thanh Lương 0225.8.831147
  Công an xã Trung Lập 0225.8.831364
  Công an xã Việt Tiến 0225.8.831407
  Công an xã Nhân Hòa 0225.8.831294
  Công an xã Vĩnh Long 0225.8.831902
  Công an xã Cổ Am 0225.8.831394
  Công an xã Thắng Thủy 0225.8.831464
  Công an xã Hùng Tiến 0225.8.831354
  Công an xã An Hòa 0225.8.831804
  Công an xã Hưng Nhân 0225.8.831254
  Công an xã Cao Minh 0225.8.831427
  Công an xã Vĩnh Tiến 0225.8.831407
  Công an xã Cộng Hiền 0225.8.831430
  Công an xã Tiền Phong 0225.8.831074
  Công an xã Vĩnh Phong 0225.8.831097

Các tin đã đăng

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14656564
Trực tuyến: ...