"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Giới thiệu về Công an thành phố

Cập nhật: 29/03/2019 09:07

1. Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng (Người phát ngôn CATP): Thiếu tướng Vũ Thanh Chương

2. Số điện thoại tố giác tội phạm: 0225.3666.666.

Địa chỉ: Số 1, 2, 3 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại liên lạc: 069.278.6112

3. Đường dây nóng của Bộ Công an: 069.234.2593

Tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an.

4. Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại hộp thư điện tử:

thanhtracatphaiphong@gmail.com

5. Đường dây nóng Công an thành phố: 081 8131131

Các tin đã đăng

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 8499347
Trực tuyến: ...