"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

Cập nhật: 08/05/2019 08:15
Thủ tục Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
Trình tự thực hiện

* Công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không trường hợp phải đăng ký tạm trú phải làm thủ tục lưu trú
Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình với người có trách nhiệm thông báo lưu trú một trong các loại giấy tờ sau:
+ Chứng minh nhân dân.
+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.
+ Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Giấy tờ do cơ quan cử đi công tác.
+ Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú, giấy tờ khác chứng minh cá nhân.
* Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với công an xã, phường, thị trấn.
* Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú 1 lần.
* Thời gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu của công dân. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú và không cấp giấy tờ chứng nhận lưu trú cho công dân.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn hoặc qua điện thoại.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an xã, phường, thị trấn thuộc quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay

Đối tượng thực hiện Cá nhân; Tổ chức
Cơ quan thực hiện Công an xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Ghi tên vào sổ lưu trú
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Cư trú ngày 29/11/2006
+ Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú
+ Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý cư trú
+ Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy trình đang ký thường trú, đăng ký tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú
+ Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.
+ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú.