"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường bộ tại Công an cấp huyện

Cập nhật: 08/05/2019 08:48
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông đường bộ tại Công an cấp huyện
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.
* Cán bộ tiếp nhận kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận 02 giấy khai sang tên, di chuyển và hồ sơ sang tên, di chuyển. Thu biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe, viết giấy hẹn cho chủ xe. Đối chiếu giữa giấy khai sang tên di chuyển, chứng nhận đăng ký xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và hồ sơ gốc. Thực hiện tìm kiếm xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; nhập thông tin chủ xe mới và thực hiện sang tên di chuyển xe đi khác tỉnh; in 02 phiếu sang tên di chuyển; Nếu chủ xe có yêu cầu cấp biển tạm thì thu lệ phí đăng ký tạm thời theo quy định.
- Bước 3: Căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn, đến bộ phận đăng ký xe nhận: Hồ sơ gốc đựng trong túi hồ sơ có đóng dấu giáp lai; chứng nhận đăng ký xe đã cắt góc phía trên, bên phải, mặt trước; phiếu sang tên di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển và chứng từ chuyển quyền sở hữu ghim vào bên ngoài túi đựng hồ sơ gốc; chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số tạm thời (nếu có).

Cách thức thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các q uận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- 02 giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04 Thông tư 15/2014/TT-BCA). 
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
- Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
- Giấy giới thiệu (nếu chủ xe là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp); giấy ủy quyền (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Xe đã được đăng ký tại Công an cấp huyện, nay sang tên di chuyển cho chủ mới ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các q uận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hồ sơ xe sang tên di chuyển xe.
Lệ phí Không thu lệ phí (trừ trường hợp đăng ký xe tạm thời thì thu lệ phí 50.000đ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 02 giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu 04 Thông tư 15/2014/TT-BCA).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.