"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Cập nhật: 08/05/2019 09:19

Thủ tục

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an cấp huyện.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy tờ của chủ xe; giấy khai đăng ký xe; kiểm tra, đối chiếu hồ sơ xe. 
Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe bị mất, sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải niêm yết công khai tại trụ sở về họ tên, địa chỉ chủ xe, biển số, số máy, số khung, nhãn hiệu, loại xe; đến 30 ngày, không có khiếu nại, tố cáo thì giải quyết cấp lại.
Nếu là xe biển 3 số hoặc 4 số thì đổi sang biển 5 số theo hình thức bấm số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe.
Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe. Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định.
Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, nếu đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển số thì trả biển số xe. 
- Bước 3: Căn cứ thời gian ghi trong giấy hẹn, đến bộ phận đăng ký xe để nhận kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các q uận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải. Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư: 15/2014/TT-BCA);
- Giấy tờ của chủ xe (Điều 9 Thông tư: 15/2014/TT-BCA);
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Xe đã đăng ký tại Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký xe.

Cơ quan thực hiện

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt CATP Hải Phòng. Địa chỉ: số 14 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy thuộc Công an thành phố Hải Phòng gồm: Công an các quận Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh; Công an các huyện An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Cát Hải.

Lệ phí

 Thu theo quy định của Thông tư 229/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể:
- Cấp lại chứng nhận đăng ký xe kèm theo biển số xe: 50.000đ (trường hợp biển 3, 4 số đổi sang biển 5 số hoặc đổi hệ biển).
- Cấp lại chứng nhận đăng ký xe không kèm theo biển số: 30.000đ.
- Cấp lại biển số: 100.000đ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 02 Thông tư: 15/2014/TT-BCA);

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.