"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Cập nhật: 08/05/2019 09:12
Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi đăng ký, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ (Đội Quản lý xe) Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hải Phòng.
* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn cho chủ xe.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời cho xe ôtô và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số để tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe dự án được miễn thuế nhập khẩu nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam. 
Thực hiện nghiệp vụ thu hồi đăng ký, biển số trên hệ thống đăng ký, quản lý xe; in 02 giấy chứng nhận thu hồi.
Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký xe để lấy tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác thì xác nhận vào mặt sau giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cấp cho tổng thành khung hoặc tổng thành máy.
- Bước 3: Căn cứ thời gian trong giấy hẹn đến Trụ sở Phòng CSGT ĐB – ĐS CATP Hải Phòng nhận giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt CATP Hải Phòng. Địa chỉ: số 14 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm
- Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu 05 – Thông tư 15/2014/TT-BCA).
- Giấy tờ của chủ xe (Điều 9 Thông tư: 15/2014/TT-BCA);
- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 
Trường hợp mất đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).
b) Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – CATP Hải Phòng tổ chức thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với các trường hợp sau:
- Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
- Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
- Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.
- Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
- Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
- Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.
 
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt CATP Hải Phòng. Địa chỉ: số 14 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.
Lệ phí

Không thu lệ phí.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (Mẫu 05 – Thông tư 15/2014/TT-BCA)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 64/2017/TT-BCA, ngày 28/12/2017 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.