"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng: Thông báo tìm người liên quan vụ việc chiếm đoạt tài sản

Cập nhật: 22/04/2022 07:47

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng đang thụ lý, giải quyết vụ việc theo đơn trình báo của chị Đào Mỹ Đức, sinh năm 1994, thường trú số 62 Lý Thường Kiệt, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng với nội dung tố cáo chị Ngô Thị Yến Vân, sinh năm 1994, thường trú tại số 25/3 Đà Nẵng, Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng chiếm đoạt của chị Đức số tiền 1.330.000.000 đồng (một tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng).

Để phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung đơn trình báo trên, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng thông báo tìm người có nhân thân, lai lịch như sau:

Họ tên Ngô Thị Yến Vân; sinh ngày 17/8/1994 tại Hải Phòng; thường trú số 25/3 Đà Nẵng, Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng thông báo cho chị Ngô Thị Yến Vân được biết. Đề nghị chị Vân liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng hoặc cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng - Lê Quang Hòa, số điện thoại 0399.029.999 để phối họp giải quyết.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13320784
Trực tuyến: ...