"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Dương Kinh: Đẩy mạnh tuần tra chống cướp, cướp giật, trộm cắp

Cập nhật: 26/09/2019 17:56

Nắm vững đặc thù địa bàn, triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, trong quý 3 năm 2019, Công an quận Dương Kinh duy trì thường xuyên công trình, phần việc “Tăng cường tuần tra vũ trang, phòng chống cướp, cướp giật, trộm đêm”. Công an quận tổ chức trên 100 lượt tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 353 (từ cầu Ràọ về Đồ Sơn), khu vực đường Kênh Hòa Bình, .tuyến đường 402, các khu nhà ở trên địa bàn phường Anh Dũng, tuyến bờ đê thuộc địa bàn các phường Anh Dũng, Hải Thành, Tân Thành, Hung Đạo, Đa Phúc.

Qua đó, trong quý Công an quận đã bắt giữ 1 vụ ma túy với 1 đối tượng, 1 vụ trộm cắp tài sản với 1 đối tượng và 5 vụ cờ bạc với 5 đối tượng...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13320983
Trực tuyến: ...