"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thanh tra CATP thông báo hộp thư điện tử tiếp nhận tin khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân

Cập nhật: 14/05/2020 16:31

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra CATP Hải Phòng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của CATP, kể từ ngày 8-5-2020, Thanh tra Công an thành phố tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại địa chỉ hộp thư điện tử:

thanhtracatphaiphong@gmail.com

Hoặc truy cập địa chỉ:

https://congan.haiphong.gov.vn/Gioi-thieu/Gioi-thieu-ve-Cong-an-thanh-pho-575.html

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4867306
Trực tuyến: ...