"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thông báo Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Đức và Phạm Huy Dương

Cập nhật: 27/07/2020 17:34

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1 Hải quân đang thụ lý điều tra vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tối ngày 26/5/2020 tại quán Karaoke Hùng Thắng, Thôn 14, xã Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Cơ quan ĐTHS khu vực 1 Hải quân đã ra và thi hành:

1.Lệnh giữ người trong trường khẩn cấp số: 83/L-GNKC đối với Nguyễn Hồng Đức, SN: 29/6/2001, HKTT: Thôn 15, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hồng Đức

2. Lệnh giữ người trong trường khẩn cấp số: 84/L-GNKC đối với Phạm Huy Dương, SN: 1994, nơi cư trú: thôn Đồng Tiến, Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Phạm Huy Dương

Về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên cả hai đối tượng trên đều không có mặt tại địa phương khi Cơ quan ĐTHS khu vực 1 Hải quân thi hành lệnh.

Theo đề nghị của Cơ quan ĐTHS khu vực 1 Hải quân, Công an thành phố Hải Phòng đăng Thông báo Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan ĐTHS khu vực 1 Hải quân đối với hai đối tượng có lai lịch như trên để các cơ quan chức năng và mọi người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về đối tượng Nguyễn Hồng Đức Phạm Huy Dương thì Thông báo cho Cơ quan ĐTHS khu vực 1 Hải quân, địa chỉ: số 38 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng hoặc liên hệ với số điện thoại: 0396.915.267 gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Linh.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9530893
Trực tuyến: ...