"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Xử lý hình sự 9 vụ sản xuất pháo

Cập nhật: 07/06/2021 10:00

Quý 1 năm 2021, Công an 8 huyện trên địa bàn thành phố tăng cường công tác vận đông nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự các huyện ngoại thành. Các đơn vị đã thu giữ 243 súng, 552 viên đạn, 333 dao, kiếm, 1 quả bom bi, 30 công cụ hỗ trợ, 18 tuýp sắt, 8 kíp nổ, 11 dây dẫn nổ và 419,45kg pháo.

Pháo thu hồi trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo

Đặc biệt, Công an các huyện đã khởi tố, kết thúc điều tra 9 vụ sản xuất pháo nổ, trong đó đã có 2/9 vụ sản xuất pháo được đưa ra xét xử trước pháp luật, nhằm răn đe, hạn chế tình trạng sản xuất pháo nổ trái phép trên địa bàn.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 12252832
Trực tuyến: ...