"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công an quận Kiến An đăng ký mới 276 xe môtô, xe máy điện

Cập nhật: 14/08/2019 12:22

Tháng 7, thực hiện công tác quản lý hành chính về TTXH, CAQ Kiến An đã tiếp nhận, giải quyết 250 hồ sơ đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu; cấp 437 căn cước công dân cho các trường hợp, trong đó có 394 trường hợp cấp mới, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.

CSGT quận Kiến An điều tiết giao thông tại ngã Năm Kiến An

Trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật GTĐB, qua tuần tra, kiểm soát, CAQ đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính gần 57 triệu đồng đối với 245 trường hợp vi phạm; tạm giữ 15 xe mô tô, 230 bộ giấy tờ xe.

Ngoài ra, đơn vị tiến hành đăng ký mới 276 xe môtô, xe máy điện; cấp lại, sang tên, đổi biển, chuyển đi, chuyển đến cho 48 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 106 triệu đồng.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005264
Trực tuyến: ...