"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Cập nhật: 21/03/2022 07:28

Từ đầu nãm 2022, thực hiện Kế hoạch của Giám đóc CATP Hải Phòng về Cao điểm bảo đảm rật tự an toàn giao thông dịp Tết, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt - CATP Hải Phông đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành.

Trong đó, Phòng CSGT đường bộ - Đường sắt đã chủ động phới hợp với các cd quan thông tin truyền thông sản xuất 122 tin bài tuyên truyền về tình hình và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các quy tắc và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. ..

Đdn vị cũng đã phói hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 18 buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cảnh báo tai nạn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

khi tham gia giao thông cho 1.630 cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Mạc Đĩnh Chi; 200 cán bộ công nhân viên Công ty nhựa Tiền Phong; 130 cán bộ, công nhân viên Công ty Sơn Nippon chi nhánh kho vận Đình Vũ; 1.300 cán bộ hội viên hội nông dân, hội chữ thập đỏ, cán bộ mặt trận Tổ quốc trên địa bàn thành phố; 150 Công an xã của huyện Thủy Nguyên và Tiên Lãng.

Đồng thời đơn vị tiếp tục duy trì việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại bến phà Gót cho hành khách đi phà; phối hợp với Ga Hải Phòng duy trì trình chiếu tuyên truyền TTATGT, cảnh báo TNGT hướng dẫn qua đường ngang an toàn cho hành khách tại phòng khách đợi tàu trung tâm.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321001
Trực tuyến: ...