"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phạt 9.106 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông sắt trong 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 04/07/2022 08:13

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý 9.106 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt (với 2.043 trường hợp người lái xe ôtô; 6.959 người điều khiển xe môtô và 104 người sử dụng xe máy điện vi phạm). Các đơn vị đã ra quyết định phạt tiền theo lỗi 4,334 tỷ đồng; áp dụng biện pháp tước giấy phép lái xe 339 trường hợp; tạm giữ 12 xe ôtô, 885 xe môtô và 8 xe máy điện.

Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã kiểm tra xử lý 4.122 trường họp vi phạm (với 1.613 trường hợp người lái xe ôtô; 2.505 người.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13321133
Trực tuyến: ...