"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020

Cập nhật: 04/08/2020 09:11

Sáng ngày 3 tháng 8 năm 2020, Đảng uỷ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 55 NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho 90 cán bộ chiến sĩ, đảng viên.

Tại Hội nghị, đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Hải-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng đã truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch , vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua các câu chuyện, các tư liệu về tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị như tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, xây dựng phong cách người Công an Cách mạng, đấu tranh với những biểu hiện, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Có lối sống trung thực, thẳng thắn, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Cũng tại Hội nghị CBCS cũng được truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực của Đảng bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt được tổ chức trước ngày Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 05 – 06/8/2020.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6317880
Trực tuyến: ...