"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng CSGT đường bộ – đường sắt: Tiến tới áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cập nhật: 02/04/2021 07:07

 Sáng 31/3/2021, Phòng Tham mưu phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP tổ chức đánh giá nội bộ ệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thu nhận phiếu đánh gia tại bộ phận tiếp dân  Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Trong đó, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định tiến độ hoàn thành để chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

Tại đơn vị, Phòng Tham mưu tiến hành kiểm tra các nội dung về Hệ thống hồ sơ tài liệu nghiên cứu xây dụng quy trình thú tục hành chính theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001:2015, Kết quả triển khai áp dụng các quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt áp dụng thử nghiệm và tiến hành hậu kiểm kết quả áp dụng thử nghiệm. Kết quả lấy ý kiến 27 công dân đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính với nội dung đánh giá về thái độ phục vụ có 16/27 phiếu đánh giá rất tốt, 11/27 phiếu đánh giá tốt; tiến độ giải quyết công việc có 13/27 phiếu đánh giá rất nhanh, 12/27 phiếu đánh giá nhanh, 02/27 phiếu đánh giá đáp ứng; các thủ tục hành chính có 15/27 phiếu đánh giá rất thuận lợi, 10/27 phiếu đánh giá thuận tiện, 02/27 phiếu đánh giá bình thường...

 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005140
Trực tuyến: ...