"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Công tác tiếp dân gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Cập nhật: 19/05/2020 06:54

Những năm gần đây, thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an thành phố đã đưa công tác tiếp dân đi vào nề nếp gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đảng ủy Công an thành phố đã xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác cải cách hành chính”; tập trung chỉ đạo xây dựng các quy trình, quy chế trong quản lý hành chính với phương châm “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm số lần đi lại của nhân dân”; thực hiện chế độ một cửa tại các đơn vị có chức năng tiếp dân như cơ chế “một cửa liên thông” giữa Công an thành phố và Sở kế hoạch đầu tư thành phố trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và khắc dấu.

Công an thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng, Công an các quận, huyện, Công an các phường, thị trấn và lực lượng Công an xã tiếp dân các ngày trong tuần, tổ chức làm việc thêm ngày thứ 7; tăng cường lực lượng xuống cơ sở làm thủ tục cấp căn cước công dân, hộ khẩu cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người tàn tật và người cao tuổi; giải quyết nhanh, kịp thời cấp căn cước công dân cho học sinh lớp 12, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp...

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 4866627
Trực tuyến: ...