"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khối Công an huyện:  Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Cập nhật: 17/11/2020 18:04

Thời gian qua, Công an các huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác, chiến đấu, đề ra nhiều biện pháp thiết thực quản lý CBCS, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì ANTQ” động viên CBCS hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện An Dương quyên góp gần 90 triệu đồng ủng hộ người dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Công an các huyện đã vận động CBCS quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học, tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 173 triệu đồng. Qua nắm tình hình, tuyệt đại đa số CBCS các đơn vị đều yên tâm công tác, mến ngành, yêu nghề, xây dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dận.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6897140
Trực tuyến: ...