"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát Môi trường tuyên truyền chống rác thải nhựa tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Cập nhật: 18/06/2019 09:55

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng vừa gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc CATP, Phòng Cảnh sát Môi trường về việc đã phối hợp tổ chức thành công buổi tuyên truyền về Công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho các em học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Theo nội dung thư cảm ơn, vào ngày 17-7, tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Hội phụ nữ phòng Cảnh sát môi trường CATP đã tổ chức buổi tuyên truyền cho các em học sinh.

Qua buổi tuyên truyền, các thầy cô giáo và học sinh đã được cung cấp những thông tin về cách nhận diện các loại nhựa, các sản phẩm nhựa và tác hại của rác thải nhựa để từ đó hướng tới thực hiện các biện pháp loại trừ, hạn chế rác thải nhựa trong đời sống hàng ngày, xây dựng thói quen tích cực, góp phần giữ gìn bảo vệ môi trường.

Qua buổi tuyên truyền, mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh còn trở thành những tuyên truyền viên, cùng người thân trong gia đình, những người xung quanh và cộng đồng xã hội có nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714284
Trực tuyến: ...