"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Phòng Cảnh sát môi trường: Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, pháp luật

Cập nhật: 28/07/2022 17:00

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, trong quý 2 năm 2022, Phòng Cảnh sát Môi trường CATP tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố. Thông qua công tác tập huấn giúp cán bộ chiến sỹ nắm vững quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ đó áp dụng đúng đắn vàọ thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, hàng tháng, các Đội công tác của đơn vị đều tổ chức 2 buổi tập huấn, quán triệt, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố về công tác hồ sơ nghiệp vụ, để cán bộ chiến sỹ nắm bắt, thực hiện đúng quy trình công tác.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 14655415
Trực tuyến: ...