"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tạm dừng việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD từ ngày 29/3/2021 tại số 01 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Cập nhật: 29/03/2021 17:53

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố thông báo :

Từ ngày 29/3/2021, tạm dừng tiếp dân thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thành phố Hải Phòng (địa chỉ: số 1 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Công dân có nhu cầu cấp thẻ CCCD tiến hành làm thủ tục tại Công an quận, huyện nơi đăng ký thường trú.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tạm dừng việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD để tăng cường cán bộ, thiết bị phục vụ việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD tại cơ sở và tập trung nguồn lực đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, công tác rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư của Công an các quận, huyện.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 13334742
Trực tuyến: ...