"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Thông báo lịch và hướng dẫn cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử ngày 8/9/2021

Cập nhật: 08/09/2021 08:41

Công an thành phố trân trọng thông báo lịch và hướng dẫn cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố ngày 8/9/2021, như sau:

THỦ TỤC CẤP THẺ CCCD GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ

1. Đối tượng cấp

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng hoặc tỉnh, thành phố khác (đăng ký tạm trú hoặc lưu trú tại TP Hải Phòng) chưa làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

2. Thủ tục cấp CCCD cho công dân có đăng ký thường trú tại TP Hải Phòng

Trường hợp công dân có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin công dân đúng, không có sự thay đổi điều chỉnh: công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh nhân thân.

Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư hoặc thông tin của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh công dân cần xuất trình giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của công dân: sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của công dân.

3. Thủ tục cấp CCCD cho công dân đăng ký tạm trú, lưu trú tại TP Hải Phòng

Công dân đến địa điểm làm thủ tục cấp CCCD xuất trình một trong các giấy tờ: Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/CCCD,...

4. Khuyến cáo

Để thuận lợi cho việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong dữ liệu dân cư, công dân khi đi làm thủ tục cấp thẻ CCCD nên mang theo các giấy tờ như: sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, thẻ CCCD, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin thay đổi của công dân (nếu có).

Đối với công dân từ đủ 15 tuổi trở lên cấp mới CCCD lần đầu (chưa từng cấp CMND loại 9 số/CMND 12 số/CCCD), để thuận lợi cho việc xác minh thông tin công dân phục vụ cấp thẻ CCCD, khi công dân đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD cần chuân bị 01 ảnh 3x4cm để dán vào Phiếu xác minh gửi Công an địa phương nơi công dân đăng ký thường trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh))

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 10507683
Trực tuyến: ...