"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Tiếp nhận, giải quyết 3.454 tờ khai điện tử cấp hộ chiếu

Cập nhật: 07/09/2020 14:15

Qúy 3 năm 2020, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - CATP đã tiếp nhận khai báo thông tin qua mạng internet của 10.367 lượt người nước ngoài, tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu của công dân Việt Nam, bảo đảm giải quyết thủ tục đúng quy định, đúng thời hạn, không gây phiền hà cho tổ chức, người nước ngoài và công dân Việt Nam.

Cổng thông tin tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu

Cũng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; Chủ động phát hiện đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh; yêu cầu 100% CBCS đeo khẩu trang, tiến hành sát khuẩn, đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của tổ chức, cá nhân đến đơn vị liên hệ làm việc, phục vụ công tác phòng bệnh.

Cổng thông tin tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu tại địa chỉ: 

https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/faces/index.jspx;jsessionid=djRnZeQWu8pfGxJ2Xq5r7E5M6K5N3TOjnsnpJLjKK2Hst-tnAw60!1580570925

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 6543363
Trực tuyến: ...