"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Trại tạm giam CATP: Tiếp nhận, trả 8.932 suất quà cho can, phạm nhân

Cập nhật: 06/07/2020 15:00

Tiếp tục thực hiện công trình, phần việc “Bộ phận tiếp nhận quà, gặp mặt can phạm nhân” với tiêu chí “an toàn, chính xác, không phiền hà”, trong quý 2 năm 2020, Trại tạm giam CATP đã phân công CBCS trực tiếp làm công tác tiếp nhận, phát quà cho can, phạm nhân, hướng dẫn thăm nuôi, gửi quà tiếp tế cho can, phạm nhân một cách công khai, thuận tiện.

Hướng dẫn nhân dân gửi quà cho can, phạm nhân

Trong quý, đơn vị đã tiếp nhận, trả 8.932 suất quà cho can, phạm nhân đang thi hành án tại trại; tổ chức cho 876 lượt can phạm nhân gặp mặt gia đình (trong đó có 86 lượt gặp mặt các bị án tử hình), bảo đảm an toàn, chính xác, không gây phiền hà, được người dân ghi nhận, ủng hộ.

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 5714361
Trực tuyến: ...