"CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SIẾT CHẶT KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

Khai mạc kiểm tra bắn súng quân dụng Công an thành phố Hải Phòng năm 2021

Cập nhật: 29/04/2021 17:59

Sáng 29-4, Công an thành phố tổ chức khai mạc đợt kiểm tra bắn súng quân dụng năm 2021. Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP dự, chỉ đạo lễ khai mạc. 

Kiểm tra bắn súng quân dụng là một trong những nhiệm công tác quan trọng trong huấn luyện, chiến đấu của lực lượng CAND. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện và trình độ sử dụng vũ khí quân dụng của CBCS, góp phần đưa công tác huấn luyện quân sự đi vào nề nếp, bảo đảm CBCS Công an thành phố sử dụng thành thạo các loại vũ khí quân dụng được trang bị, phục vụ hiệu quả trong công tác, chiến đấu.

Phát biểu khai mạc đợt kiểm tra, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP yêu cầu lãnh đạo và CBCS Công an các đơn vị, địa phương phải xác định việc luyện tập xạ kích, bắn kiểm tra đạn thật là yêu cầu bắt buộc đối với CBCS lực lượng CAND, nhất là đối với các lực lượng trực tiếp chiến đấu. Đồng chí Phó giám đốc CATP yêu cầu Ban chỉ huy trường bắn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn CBCS đúng yếu lĩnh kỹ thuật, CBCS tham gia bắn kiểm tra phải chấp hành nghiêm nội quy trường bắn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, góp phần để đợt kiểm tra bắn súng quân dụng CATP năm 2021 thành công tốt đẹp, theo tinh thần “CBCS Công an Hải Phòng luyện chắc tay súng, bảo vệ ANTQ”.

Sau lễ khai mạc, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP và lãnh đạo các đơn vị bắn khai mạc xạ trường. 

TƯ CÁCH
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ Đối với chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH Đối với nhân dân, phải
KÍNH TRỌNG LỄ PHÉP Đối với công việc, phải
TẬN TỤY Đối với địch, phải
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Công an Khu XII,
ngày 11 tháng 3 năm 1948.
Lượt truy cập: 9005495
Trực tuyến: ...